Ubezpieczenie na życie

W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała program ubezpieczenia grupowego, który ma na celu zapewnienie comiesięcznej wypłaty świadczenia ryczałtowego w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku powodującego niezdolność do pracy przez okres 330 dni czyli dłuższym niż wypłata świadczenia gwarantowana przez ZUS. Świadczenie miesięczne płatne za każdy dzień niezdolności płatne jest jeżeli niezdolność do pracy trwa powyżej 33 dni.

Zaletami oferty ubezpieczeniowej jest

 • umożliwienie wypłaty miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 11 000 zł lub 6100 zł lub 3000 zł miesięcznie! (w zależności od wybranego wariantu) – 
  UWAGA ŚWIADCZENIE NIEZALEŻNE OD WYSOKOŚCI OSIĄGANEGO DOCHODU – WYPŁATA RYCZAŁTOWA. Wypłata przeliczana jest za każdy dzień niezdolności
 • Dodatkowe świadczenia za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – 1 000 zł za 1 % uszczerbku !
 • Jednorazowe (niezależne od utraty dochodów) świadczenie w wysokości 10 000 zł z tytułu poważnego zachorowania –- np. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu
 • Ubezpieczenie na życie – zgon naturalny – ochrona – 100 000 zł
 • Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w wysokości 200 000 zł 
  Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 250 000 zł
 • Inne dodatkowe świadczenia (niezależne od utraty dochodów) w tym: 
  dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka, zgon rodzica i teścia, zgon współmałżonko jednorazowe świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych, poważne zachorowanie małżonka.

Ubezpieczenie utraty dochodów na skutek czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bądź wypadkiem

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Lekarz, lekarz dentysta, który nie ukończył 65 roku życia. przypadku wykupienia ubezpieczenia jeżeli lekarz przekroczy powyższy wiek ochrona będzie udzielana do końca trwania polisy, jednakże w kolejnym roku utraci on możliwości wypłaty świadczenia. Osoby, które w dniu składania wniosku o przystąpienie nie przebywają na zwolnieniu lekarskim.
Kiedy i na jakich warunkach następuje wypłata odszkodowania?
Ubezpieczenie pokrywa zryczałtowane stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości przewidzianej zgodnie z wariantem ubezpieczenia (10 900 zł/6 100 zł/3 000zł) w przypadku, gdy lekarz przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni. 
Maksymalnym okresem, w którym Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania jest 330 dni czyli przez okres 11 miesięcy niezdolności. Wypłata odszkodowania przysługuje za każdy dzień niezdolności powyżej 33 dnia i wynosi 364 zł/ 206 zł/ 100 zł za każdy dzień niezdolności.
Super KomfortKomfortStandard
Składka miesięczna 233 zł 165 zł 91 zł
Utrata dochodów - choroba, wypadek120 000 zł rocznie68 000,00 zł rocznie33 000 zł rocznie
11 000 zł ryczałt miesięczny6 100 zł ryczałt miesięczny3 000 zł ryczałt miesięczny
NNW - świadczenie - za 1% trwałego uszczerbku 1 000 zł 1 000 zł 500 zł
Zawał, udar - świadczenie - za 1% trwałego uszczerbku 1 000 zł 1 000 zł 400 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego
(14 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy, WZW)
10 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Operacje chirurgiczne do 4 000 zł do 4 000 zł do 4 000 zł
Pobyt w szpitalu - świadczenie za każdy dzień od 100 do 300 zł od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł
Ubezpieczenie na życie do 300 000 zł
Zgon Ubezpieczonego naturalny, w wyniku choroby 100 000 zł 100 000 zł 40 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 000 zł 200 000 zł 100 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 200 000 zł 200 000 zł 80 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 250 000 zł 250 000 zł 140 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 250 000 zł 250 000 zł 140 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 000 zł 300 000 zł 180 000 zł
Dodatkowe świadczenie dla lekarza
Trwała - niezdolność do pracy zarobkowej 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł
Uraz nie powodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 200 zł 100 zł
Poważne zachorowanie Małżonka
(13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy)
7 500 zł 7 500 zł 4 000 zł
Urodzenie dziecka 1 500 zł 1 500 zł 1 200 zł
Poważna choroba dziecka -
utrata zdrowia dziecka (10 chorób)
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne
(chemioterapia, radioterapi, terapia interferonow, wszczepienie kardiokonwertera/ defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja)
3 500 zł 3 500 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne: 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Klasa I 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Klasa II 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł
Klasa III 2 400 zł 2 400 zł 2 400 zł
Klasa IV 1 600 zł 1 600 zł 1 600 zł
Klasa V 800 zł 800 zł 800 zł
otwarty katalog operacji 1 500 zł 1 500 zl 1 500 zł
Asysta w czasie utraty zdrowia (Assistance medyczny) TAK TAK TAK
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Świadczenie lekowe 200 zł 200 zł 200 zł
Śmierć najbliższych
Zgon współmałżonka 10 000 zł 10 000 zł 7 500 zł
Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 20 000 zł 15 000 zł
Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 30 000 zł 22 500 zł
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000 zł 4 000 zł 3 000 zł
Noworodek martwo urodzony 3 000 zł 3 000 zł 2 400 zł
Zgon dziecka 3 000 zł 3 000 zł 2 500 zł
Zgoon rodziców 2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł
Zgon teściów 2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł
Pobyt w szpitalu do 14 dni od 90 do 300 zł za dzień
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku 2 00 zł 2 00 zł 1 50 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby 120 zł 120 zł 90 zł
Zgon teściów 2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł
Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 200 zł 200 zł 150 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego 250 zł 250 zł 200 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego w pracy 300 zł 300 zł 250 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku w pracy 250 zł 250 zł 200 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu 170 zł 170 zł 140 zł
Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu - za dzień 50 zł 50 zł 40 zł
Pobyt w szpitalu powyżej 14 dni do 180 dni - od 75 zł do 125 zł za dzień
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł 100 zł 75 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby 100 zł 100 zł 75 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego (od 14-do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14-do 30 dnia) 130 zł 130 zł 105 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku w pracy (od 14-do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (od 14-do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł

Ubezpieczenie bez utraty dochodów

Dla osób, które nie mają potrzeby skorzystania z wariantu wraz z utratą dochodów udostępnia się poniższy wariant ochronny. Z tego wariantu mogą skorzystać i ubezpieczyć się również małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dorosłe dzieci lekarzy, którzy ubezpieczą się w obu proponowanych Państwu programach (z utratą dochodów lub bez)

KomfortStandard
Ubezpieczenie na życie do 300 000 zł
Składka miesięczna 84 zł 51 zł
Zgon Ubezpieczonego naturalny, w wyniku choroby 100 000 zł 40 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 000 zł 100 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 200 000 zł 80 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 250 000 zł 140 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 250 000 zł 140 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 000 zł 180 000 zł
NNW, Zachorowanie
NNW - świadczenie - za 1% trwałego uszczerbku 1 000 zł 500 zł
Zawał, udar - świadczenie - za 1% trwałego uszczerbku 1 000 zł 400 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (14 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złożliwy, WZW) 10 000 zł 5 000 zł
Operacje chirurgiczne do 4 000 zł do 4 000 zł
Pobyt w szpitalu - świadczenie za każdy dzień od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł
Dodatkowe świadczenia
Trwała - niezdolność do pracy zarobkowej 10 000 zł 8 000 zł
Uraz nie powodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 100 zł
Poważne zachorowanie Małżonka
(13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy)
5 500 zł 4 000 zł
Urodzenie dziecka 1 500 zł 1 200 zł
Poważna choroba dziecka - utrata zdrowia dziecka (10 chorób) 5 000 zł 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne
(chemioterapia, radioterapia, terapia interferonow, wszczepienie kardiokonwertera/defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja)
3 500 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne: 4 000 zł 4 000 zł
Klasa I 4 000 zł 4 000 zł
Klasa II 3 200 zł 3 200 zł
Klasa III 2 400 zł 2 400 zł
Klasa IV 1 600 zł 1 600 zł
Klasa V 800 zł 800 zł
otwarty katalog operacji 1 500 zł 1 500 zł
Asysta w czasie utraty zdrowia (Assistane medyczny) TAK TAK
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 000 zł 1 000 zł
Świadczenie lekowe 200 zł 200 zł
Śmierć najbliższych
Zgon współmałżonka 10 000 zł 7 500 zł
Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 15 000 zł
Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 22 500 zł
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000 zł 3 000 zł
Noworodek martwo urodzony 3 000 zł 2 400 zł
Zgon dziecka 3 000 zł 2 500 zł
Zgoon rodziców 2 000 zł 1 500 zł
Zgon teściów 2 000 zł 1 500 zł
Pobyt w szpitalu do 14 dni od 90 do 300 zł za dzień
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 150 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku 120 zł 90 zł
Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 200 zł 150 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego 250 zł 200 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego w pracy 300 zł 250 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku w pracy 250 zł 200 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu 170 zł 140 zł
Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu- za dzień 50 zł 40 zł
Pobyt w szpitalu powyżej 14 dni do 180 dni - od 75 zł do 125 zł za dzień
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł 75 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby 100 zł 75 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego (od 14-do 30 dnia) 115 zł 90 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14-do 30 dnia) 130 zł 105 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek wypadku w pracy (od 14-do 30 dnia) 115 zł 90 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (od 14-do 30 dnia) 115 zł 90 zł

Utrata dochodów - treść klauzuli - przykłady szkód

Szanowni Państwo poniżej znajdziecie Państwo pełną treść klauzuli utraty dochodów na skutek czasowej niezdolności do pracy

W odróżnieniu od ofert rynkowych ubezpieczenie UTRATY DOCHODÓW jest należnie nawet w przypadku, gdy choroba została zdiagnozowana przed przystąpieniem do ubezpieczenia ( do kwietnia 2017r ) wyjątek stanowią choroby psychiczne czy też dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowe kręgosłupa a także wady wrodzone (katalog włączeń w klauzuli)

Ubezpieczenie nie obejmuje chorób i wypadków powstałych w związku z uprawianiem sportów extremalnych (ich lista zamieszczona jest w warunkach ubezpieczania - klauzuli).

Natomiast poza wyżej wymienionymi (choroby psychiczne, dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowe kręgosłupa a także wady wrodzone) inne choroby powodujące niezdolność do pracy powyżej 33 dni będę podstawą od wypłacenia świadczenia z tytułu nieosiągania dochodów przez okres od 34 dnia choroby do 330 dni

Wyjątkowość oferty to także możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń zawartych poniżej w tabeli informacyjnej wyróżnikiem na który zwracamy uwagę to:

 • 100 000 zł - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zawału i udaru mózgu- oznaczające, że w przypadku wypadku lekarz za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu otrzyma 1.000 zł odszkodowania
 • 10 000 zł - świadczenie na wypadek poważnego zachorowania (anemia plastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca, przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby) – wypłata jednorazowa
 • od 4000 zł – 2000 zł świadczenie z tytułu operacji – w przypadku leczenia operacyjnego wskazanego w katalogu operacji chirurgicznych (433 nazwane operacje) należne będzie jednorazowe świadczenie w wysokości od 4 000 zł do 2000 zł – w zależności od operacji
 • od 300 do 150 zł – dzienne świadczenie za pobyt w szpitali do 14 dni – w przypadku przebywania ubezpieczonego w szpitalu powyżej 3 dni lekarz otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne uzależnione od przyczyny hospitalizacji
 • od 125 zł do 100 zł - dzienne świadczenie za pobyt w szpitali powyżej 14 dni do 180 dni – w przypadku przebywania ubezpieczonego w szpitalu powyżej 14 dni do 180 dni lekarz otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne uzależnione od przyczyny hospitalizacji

WSZYSTKIE POWYŻSZE ŚWIADCZENIA KUMULUJĄ SIĘ - przykłady zdarzeń objętych ochroną

Jak to działa – przykłady szkód

Przykład szkody wariant utraty dochodów 11 000 miesięcznie (120 000 zł rocznie)
 • Przykład 1:

  Lekarz ulega wypadkowi komunikacyjnemu, lub innemu wypadkowi w wyniku, którego doznaje uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% (otwarte złamania) , przebywa w szpitalu 30 dni, poddany jest zabiegowi operacyjnemu, czasowa niezdolność do pracy wynosi np. 183 dni – jakie świadczenie otrzyma

  Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów 183 dni – 33 dni – należne świadczenie za 150 dni: 54 600 zł
  + z tytułu uszczerbku na zdrowiu: 15 000 zł + z tytułu operacji chirurgicznych: 1600 zł + z tytułu leczenia szpitalnego do 14 dni: 3 500 zł (250 zł za każdy dzień) oraz 2000 zł za pozostały okres do 30 dnia – łącznie 5 500 zł

  Łączna wysokość należnego świadczenia to: 76 700,00 zł

 • Przykład 2:

  Lekarz przebywa zawał serca, dokonana jest przezskórna angioplastyka wieńcowa, lekarz pozostaje niezdolny do pracy 60 dni, uszczerbek na zdrowiu wynosi 15%, leczenie szpitalne 4 dni

  Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów lekarz otrzyma świadczenie (za 27 dni) 9 801 zł
  + z tytułu uszczerbku na zdrowiu: 15 000 zł + z tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł + za leczenie operacyjne: 2400 zł
  + z tytułu leczenia szpitalnego: 600 zł

  Łączna wysokość należnego świadczenia to: 37 801 zł

 • Przykład 3:

  Lekarz zachoruje na nowotwór złośliwy: czasowa niezdolność do pracy wynosi 440 dni, leczenie szpitalne 180 dni, konieczne operacje chirurgiczne, radioterapia :

  Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów lekarz otrzyma świadczenie (za 330 dni maksymalne świadczenie ) 120 000 zł (świadczenie wypłacane co miesiąc 10 900 zł)
  + tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł + Leczenie operacyjne: 4 000 zł + Leczenie specjalistyczne (radioterapia) – 3 500 zł
  + Z tytułu leczenia szpitalnego: 1 680 zł + 16 600 zł

  Łączna wysokość należnego świadczenia to: 155 780 zł

 • Przykład 4:

  Lekarz zachoruje na nowotwór złośliwy: czasowa niezdolność do pracy wynosi 265 dni, leczenie szpitalne 180 dni, konieczne operacje chirurgiczne, radioterapia. Pomimo podjętego leczenia następuje zgon naturalny.

  Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów lekarz otrzyma świadczenie (za 232 dni maksymalne świadczenie ) 84 448 zł (świadczenie wypłacane co miesiąc 10 920 zł – 11 284 zł w zależności od miesiąca)
  + tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł + za leczenie operacyjne: 4 000 zł + za leczenie specjalistyczne (radioterapia) – 3 500 zł + z tytułu leczenia szpitalnego: 1 680 zł + 16 600 zł + Zgon naturalny: 100 000 zł

  Łączna wysokość należnego świadczenia to: 218 548 zł

Pakiet Dziecko

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Warunki ubezpieczenia oraz Klauzula utraty dochodów

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO 31.08.2022 

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD 1.09.2022

PORÓWNANIE OWU

Klauzula utraty dochodów

Generali Klauzula RODO

Generali Klauzula informacyjna BIL

Wniosek

Jak mogę się ubezpieczyć co otrzymam?
 1. Pobierz deklarację
 2. Wypełnij deklarację –w miejscu składka wpisz składkę z wariantu który wybrałeś
 3. Podpisz w miejscu ubezpieczający
 4. Odeślij do Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Do pobrania deklaracja przystąpienia Lekarza

Do pobrania deklaracja przystąpienia Członka Rodziny Lekarza