Inter Tour 365

Ubezpieczenie podróży zagranicznych Inter Tour 365.

Zakres ubezpieczenia

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy Assistance w podróży z Sumą Ubezpieczenia na każdą osobę ubezpieczoną: 250tys zł, 500tys zł, 1 mln zł lub 2 mln zł,
  • Ubezpieczenie NNW za granicą z rozszerzeniem o pomoc Assistance w Polsce realizowaną w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w czasie podróży (250 000 zł szkody osobowe, 25 000 zł szkody rzeczowe),
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Kto jest odbiorcą oferty?

  • osoby wykonujące zawód medyczny,
  • osoby w każdym wieku - nie ma limitu,
  • osoby podróżujące po całym świecie w celach turystycznych lub zawodowo (szkolenia, konferencje, sympozja),
  • osoby amatorsko uprawiające sporty – katalog 41 sportów, w tym: narty, nurkowanie do 15 m głębokości, snowboard, sporty wodne. Dodatkowo za dodatkową opłatą możliwość rozszerzenia o sporty ekstremalne!,
  • osoby z chorobami przewlekłymi - nie wyłączamy leczenia zaostrzenia stanów chorób przewlekłych,
  • osoby zainteresowane roczną polisą działającą tak: „ płacisz raz a podróżujesz, ile chcesz”.

Co zmieniono?

  • dodaliśmy ochronę dla szkód Kosztów Leczenia i NNW powstałych po spożyciu alkoholu,
  • wprowadziliśmy ochronę za szkody powstałe wskutek terroryzmu,
  • warto wskazać, że INTER Tour 365 to jedyna na rynku oferta dla lekarzy, która pozwala im na samodzielne leczenie siebie i członków swojej rodziny oraz zakup niezbędnych leków czy środków opatrunkowych bez konieczności odwiedzania lokalnych medyków. Jest to bardzo pomocne w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z powszechnymi dolegliwościami podróżnymi i nie ma potrzeby hospitalizacji czy pogłębionej diagnostyki (np. infekcje, zatrucia, biegunki).

Dodatkowo należy wspomnieć, że pandemia co prawda nie wygasła, ale my oferujemy ochronę ubezpieczonym Medykom - na polisach pojawi się zapis, że pokrywamy koszty leczenia wynikające z zachorowania poza granicami na koronawirusa (COVID-19).

Składka roczna – wariant indywidualny*:

  • z SU kosztów leczenia 500 tys zł - 319 zł
  • z SU kosztów leczenia 250 tys zł - 259 zł
  • z SU kosztów leczenia 1 mln zł - 389 zł
  • z SU kosztów leczenia 2 mln zł - 499 zł

Składka roczna – wariant rodzinny*:

  • z SU kosztów leczenia 250 tys zł - 539 zł
  • z SU kosztów leczenia 500 tys zł - 639 zł
  • z SU kosztów leczenia 1 mln zł - 759 zł
  • z SU kosztów leczenia 2 mln zł - 979 zł

*Ubezpieczony – osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową:

  • w wariancie Indywidualnym – osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny wskazana na polisie,
  • w wariancie Rodzinnym – osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny wskazana na polisie oraz członkowie jej Rodziny;

Rodzina – odbywający podróż wspólnie z Ubezpieczonym:

  • małżonek lub osoba pozostająca z Ubezpieczonym w konkubinacie (przez który rozumie się związek dwóch pełnoletnich osób, wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe),
  • własne lub przysposobione dziecko (dzieci) przez Ubezpieczonego i dziecko (dzieci) osoby pozostającej z Ubezpieczonym w konkubinacie, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyło 20 roku życia;

Osoby zainteresowane zawarciem całorocznego ubezpieczenia turystycznego mogą skontaktować się z pracownikami Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

  • za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

FORMULARZ KONTAKTOWY – INTER TOUR 365

  • lub telefonicznie: 660 682 881 lub (33) 815 03 12