Inter Tour 365

Ubezpieczenie INTER Tour 365 dedykowane jest osobom wykonującym zawód z branży medycznej i ich najbliższym. Całoroczna ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie bez konieczności zgłaszania planowanej podróży zarówno w celach wypoczynkowych jak i w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie medycznym.

Zakres ubezpieczenia INTER Tour 365

  • ubezpieczenie kosztów leczenia i pomoc Assistance w podróży
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jak działa INTER Tour 365?

  • kupujesz ubezpieczenie na rok, płacisz jedną składkę, a wyjeżdżasz ile chcesz
  • ochrona obejmuje wyjazdy o maksymalnej długości 45 dni, ale nie jest istotna liczba wyjazdów
  • wybierając wariant rodzinny zapewniasz ochronę całej rodzinie, bez względu na liczbę jej członków. Za rodzinę zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia uważa się również związki partnerskie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
Wariant indywidualny – ochrona przez 365 dniWariant rodzinny – ochrona dla całej rodziny przez 365 dni
Składka roczna – 217 zł Składka roczna – 498 zł

Osoby zainteresowane zawarciem całorocznego ubezpieczenia turystycznego mogą skontaktować się z pracownikami Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

  • za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego:

FORMULARZ KONTAKTOWY – INTER TOUR 365

  • lub telefonicznie: 660 682 881, 660 682 801 lub (33) 810 68 18